Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.
Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.

E-mail: martin_nedved@hotmail.com

Tel.: +420 605 521 048

A1: Opavská 77, 708 00, Ostrava Poruba

A2: Nová Ves 43, 569 24, Kunčina, okres Svitavy

IČO: 88135357

Reference


Aktuality


Hasičská zbrojnice v Kunčině - návrh červenec 2017

 


Přístavba rekreačního objektu Markovice - návrh červen 2017

          


Rodinný dům Chrudim - červen 2017

          

          


Soutěžní projekt Cihlový dům Porotherm - květen 2017
- vyřazeno z hodnocení pro formální nedostatky


Soutěžní projekt na přestavbu ostravských jatek na Galerii PLATO - duben 2017
J. Kiszka, M. Nedvěd, P. Řihák, L. Bartůňková, Vizualiazce: Petr Doležal

          
Výsledky soutěže - ZDE


Rodinný dům Kunčina - březen 2017

          

          


Rodinný dům Chrudim - leden 2017

          

          


Výstava ke 20. výročí založení Fakulty stavební v Ostravě

          

Výstava dokumentující 20 let fakulty stavební ve Velkém světě techniky Ostrava (18.1 - 10.7. 2017), kurátor: Martin Nedvěd


Rodinný dům Kunčina - listopad 2016

          

          


Rodinný dům Kunčina - říjen 2016

          


Rodinný dům Chrudim - říjen 2016

          

          


Rodinný dům Kunčina - září 2016

          


Rodinný dům Chrudim - září 2016

          

          


Rodinný dům Kunčina - srpen 2016

          


"Krmelec" - červenec 2016

          
          
"Krmelec" je jednoduchá dřevostavba sloužící jako klubovna a jídelna dětského tábořiště Palučiny - Rozpakov u Úherčic (okr. CHrudim) a jako zázemí lesní školky (www.paluciny.cz). Konstrukce ze smrkových hranolů a závitových tyčí byla navržena tak, aby bylo možné stavět postupně, svépomocí, během dobrovolnických brigád a aby ji byl schopna realizovat i parta intelektuálů, kteří o věcech jako je pila, kladivo či hoblík dosud většinou pouze četli. Objekt je zateplen a pobit modřínovými prkny. Podlaha je z větší části dubová ("herna") a v prostoru vstupu ("šatny") a kamen je z bouračkových cihel.


"Krmelec" - stavba

          

          

          


Architektonická soutěž na víceúčelovou sportovní halu v Modřicích - 2015
J. Kiszka, M. Jojko, B. Nawrocki, M. Nedvěd, P. Řihák, T. Berezowski, I. Zacek, M. Korzuch

          

          
Navrhovaná budova ideově navazuje na princip sokoloven jako nejen sportovních, ale také společenských a kulturních center obcí. Nová "sokolovna" zaujme ve městě zásadní pozici v životě komunity, z čehož vyplývá potřeba reprezentační, důstojné, avšak přiměřené pozice v obrazu města. Jednoduchá, ale výrazná forma bílého kvádru cíleně navazuje na neoklasicismus sokoloven z první republiky a přitom v siluetě města vytváří výrazný zářící a orientující nový formální prvek.
Konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet. Geometrie modulace vychází ze základního skladebního prvku 3,75/3,75/3,75 a jeho násobků 7,5/15/30/60. Výsledný objem je v poměru 1:2:3 (VxŠxD).
Z provozního hlediska je důležitá koncentrace aktivit (polyfunkce), flexibilita a kumulace prostorů - výsledná forma je proto ekonomická jak investičně, tak urbanisticky a tím i ekologicky. Hlavní sál je utilitární prostor míčovny s výsuvnými tribunami na západníní stěně. Hala je velikostně dělitelná na šest stejných objemů, které mohou kromě sportu sloužit i koncertům, divadelním představením, plesům či politickým shromážděním.


Rekonstrukce Mateřské školy v Kunčině - 2015
Článek na StavbaWeb.cz - ZDE

          

          

          
Budova Mateřské školy v Kunčině bývala původně základní školou sloužící tehdy převážně německy mluvícím obyvatelům obce. Postavena byla v roce 1798 knížetem Lichtesteinem a v roce 1884 zvýšena o jedno podlaží a upravena v neoklasicistním stylu. Když byla v obci roku 1960 postavena nová budova základní školy, stala se ze staré školy škola mateřská. Ta prošla v roce 1965 další přestavbou, která radikálně změnila její vzhled. Bylo přistavěno severní křídlo se sanitárním zázemím a kotelnou a později další „přílepky“ skladů uhlí a hraček. Fasáda byla zbavena říms a šambrán a omítnuta brizolitem, čímž společně s rozšířením okenních otvorů získala typizovaný vzhled bytovek stavěných na venkově v 60. a 70. letech.
Poslední rekonstrukce podle návrhu M. Nedvěda proběhla v roce 2014. Kromě zchátralého vzhledu bylo třeba vyřešit i hygienické nedostatky (chybějící sklad potravin, čistírna zeleniny, zázemí učitelek, sprcha) a složité křížení čistých a špinavých provozů. Nedostačující (vlastně žádné) bylo i parkování pro rodiče a personál.
Vnitřní provoz byl upraven výměnou funkcí některých místností v 1. NP (herna <-> jídelna), kterou bylo dosaženo přímého propojení kuchyně s jídelnou. Další změnou bylo probourání vstupu ze severní strany objektu do sousedství šatny. Při bourání nového vstupu byla odhalena dlažba původního vchodu do staré německé školy, takže vlastně došlo k obnovení původní orientace budovy směrem ke kulturnímu a společenskému centru obce (kostel, fara, volkshaus). Změnou orientace byl získán i prostor pro malé parkoviště na severní, stinné straně pozemku školky.
Zázemí pro pedagogický personál vzniklo z bývalé kotelny a uhelny a suchý sklad potravin s čistírnou zeleniny byl vytvořen přizdívkou u stávajícího přístřešku. V bývalé uhelně zůstal ještě malý prostor pro dětské WC přístupné ze zahrady, pro které byl ve stěně ponechán původní otvor výšky 1500 mm na vhazování uhlí. Po osazení atypickými dveřmi tak vznikl vstup dimenzovaný ideálně pro své běžné uživatele (méně pak pro personál, který už si ale snad zvyknul).
Zchátralé sklady uhlí – později hraček a nářadí – byly odstraněny a nahrazeny novou dřevostavbou. Před bývalým vstupem na jižní straně vznikla terasa na hraní s dřevěnou pergolou. Původní budova byla opatřena bílým fasádním nátěrem, zatímco nové prvky, které budovu „propichují“ jako klín vetknutý v severo-jižním směru jsou opatřeny žlutými trelážemi, které procházejí i interiérem chodby, kde plní funkci výstavního fundusu (nástěnky).>>> STARŠÍ PROJEKTY >>>